Ziua Educației

La Liceul cu Program Sportiv Suceava, Ziua Educației a fost marcată printr-o gamădiversă de activități.

ziua_educatiei_1Doamna profesor Zaprațan Adriana, împreună cu elevii clasei a IX a A au făcut o vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii Suceava. Educarea şi instruirea publicului au făcut parte de la bun început dintre funcțiile de bază ale muzeelor. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii are astăzi un rol important în domeniul „educaţiei ecologiste”. Obiectivele acestei vizite au fost educarea elevilor, folosind elementele orizontului local și conştientizarea nevoii de a proteja
biodiversitatea pentru stabilitatea biosferei.

La clasa a VII a, doamna profesor Maria Strugari a discutat despre modele în educație.raport-de-activitate-ziua-educatiei ziua_educatiei_2

Doamna profesor Ilciuc Raluca a lansat proiectul „Seul a la maison” . Activitatea din cadrul alcestui prim atelier a fost redactarea unei scrisori către părintele plecat în străinătate.

Doamna profesor Aniela Vasiliu a discutat, la clasa a IX a E, despre educația fără frontiere, prezentându-le elevilor oportunități de studiu în străinătate. Elevii au vizionat un film de prezentare despre studiile în străinătate, film ce a oferit informații despre principalele sisteme educaționale din Europa, dar și despre universități, taxe de școlarizare și alte costuri, precum și posibilități de finanațare. Elevii au ascultat părerile colegilor care sunt la studii în Europa, sfaturile și încurajările lor. După vizionarea filmului a urmat o dezbatere espre avantajele și dezavantajele studiului în străinătate.

ziua_educatiei_3

Doamna profesor Toma Silvia și-a propus ca, la sfîrșitul activității, elevii din clasa a IX a F să înțeleagă rolul educației și să remarce rolul procesului de învăţământ în realizarea activităţii de formare a personalităţii umane.

ziua_educatiei_4

La clasa a X-a D, un număr de 21 de elevi, coordonați de profesorul diriginte Ardelean Mariana, au participat la activitatea intitulată: „Personalități culturale cu origini bucovinene”. Scopul activității a foste evidențierea personalității unor oameni de cultură din Bucovina și dezvoltarea aptitudinilor de dezbatere și argumentare, de analiză critică. Elevii au expus personalitatea unor oameni de cultură care au marcat istoria, cultura și civilizația poporului român de-a lungul secolelor (Jean Bart, Epaminonda Bucevschi, Alexandru Ienceanu, Vasile Bumbac, Procopovici Severin etc.).

Pe toată durata activității elevii au manifestat interes și admirație privind domeniile în care au excelat oamenii de cultură invocați, precum și opera care i-a făcut celebri. Au dezbătut contextul socio-politic și cultural în care s-a încadrat fiecare om de cultura, și-au fixat repere cu caracter istoric, iar în final și-au declarat dorința de a aborda, și în alte contexte, teme similare.

            „Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă; de aceea, pe lângă viaţă, dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i.” (Aristotel) Cu acest citat a început domnul profesor Dugan Iulian activitatea „Educație prin sport” de la clasa a X a B.

ziua_educatiei_5

Activitatea de la clasa a X a C (prof. Pavăl Emanuela) realizată cu ziua_educatiei_6ocazia celebrării Zilei Mondiale a Educației a avut drept scop principal conștientizarea rolului pe care îl are educația în atingerea succesului personal şi profesional. Elevii au discutat despre importanța educației școlare și extrașcolare în dezvoltarea lor personală și profesională, au analizat punctele tari și punctele slabe din sistemul educațional românesc, au comparat școala românească cu cea finlandeză și au extras concluzii.

Activitatea Rolul educației în formarea adolescenților s-a desfășurat în data de 5 octombrie 2016, cu prilejul „Zilei educației”. Elevii clasei a X-a E, coordonați de prof. Ciubotariu Alina-Raluca, au dezbătut probleme legate de importanța educației în viața lor.

ziua_educatiei_7În debutul activității, cei 25 de elevi au explicat ce înseamnă educația, din punctul lor de vedere, și care este rolul acesteia în formarea lor ca indivizi. În continuare a avut loc o dezbatere despre educația în România, dar și în alte state ale lumii. O elevă participantă la  Proiectul Comenius „Culture  and Identity of European Teenagers-Express Yourself” a prezentat câteva aspecte legate de educație, în urma vizitării unui liceu din Spania.

Elevii conștientizează că educația oferită de școală, dar și de familie, este esențială pentru ei.

Elevii clasei a XI-a A au serbat Ziua Educației participând la o dezbatere cu tema „Elevul obiect, subiect sau partener în educație?” Deși inițial subiectul propus părea pretențios, pe marginea acestuia s-au iscat discuții încinse. Elevii au demonstrat faptul că în
cadrul procesului instructiv – educativ ei nu sunt materiale inerte (obiecte) din care profesorul sculptor realizează opere de artă, ci constituie o resursă activă devenind astfel parteneri ai educației. Acest parteneriat vizează poziția elevului în interacțiunea cu profesorul în cadrul propriului proces de formare.
ziua_educatiei_8

 

ziua_educatiei_9Elevii clasei a XI-a B au participat la activitatea Tipuri de educație, coordonați de prof. Macovei Bogdan. Au avut loc discuții despre tipurile de educație: formală, informală și non-formală.

Activitatea intitulată Educația și succesul profesional, a avut pe terenul de fotbal, cu elevii claselor a XI-a C și a XII-a C, coordonați de prof. Popescu Agnes-Monica și prof. Mureșan Loredana. ziua_educatiei_10Obiectivele activităţii au vizat înţelegerea rostului educației și a
succesului profesional în viața elevilor; dezbaterea rolului pe care îl are fotbalul pentru elevi și felul în care se ajunge la performanță în fotbal; exersarea unor tehnici de joc pe terenul de fotbal. Activitatea a avut drept scop principal conștientizarea rolului pe care îl are educației în atingerea succesului personal şi profesional. Elevii au discutat despre importanța educației școlare în dezvoltarea lor personală și profesională, au analizat punctele tari și punctele slabe
din fotbalul românesc, au comparat fotbalul intern cu cel internațional. De asemenea, elevii au interacționat în permanență pe parcursul desfășurarii activității, au socializat și și-au demonstrat abilitățile practice într-un meci amical de fotbal. Finalităţile activităţii au constat în stimularea gândirii critice, încurajarea exprimării sentimentelor, dezvoltarea aptitudinilor de joc și a spiritului de echipă, socializare cu ceilalţi colegi, fair-play etc.

,,O politică coruptă refuză un popor educat!”, sub acest motto s-a desfășurat activitatea coordonată de doamna profesor Chiselev Dorina la clasa a XII a D. Scopul acestei activități a fost conștientizarea rolului important pe care îl au educația și educatorul în formarea personalității.

ziua_educatiei_11

Activitatea cu tema „A educa, educație, educator, educat în România” de la clasa a XII a E a fost coordonată de doamna profesor Găitan Angela. Obiectivele acestei activități au fost conștientizarea rolului educației în viața personală, identificarea tipurilor de educație, compararea sistemului de educație din România cu al altor țări. Plecând de la cuvintele lui Confucius, „Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”, elevii au definit noțiunile: a educa, educație, educator și educat, au arătat că educația începe din copilărie cu ”cei 7 ani de acasă”, au identificat tipuri de educație și au comparat sistemul de educație din România cu cel din alte țări (Finlanda, Danemarca, Anglia). ziua_educatiei_12Dezbaterea a fost un bun prilej pentru ei de a arăta că oamenii nu trebuie să aștepte ca educația lor să fie făcută numai de persoane-educatori (părinți, profesori ș.a.), ei trebuie să practice și autoeducația.
Dezbaterea s-a finalizat cu o serie de concluzii pe care elevii le-au formulat și redactat pe postere.

Raport de activitate – Ziua Educației