Vizită la Muzeul Ştiinţelor Naturii Suceava

Elevii clasei a IX-a F împreună cu elevii clasei a IX-a A au vizitat Muzeul Ştiinţelor Naturii Suceava. În anul şcolar 2016-2017 a fost încheiat un parteneriat între acest muzeu şi Liceul cu Program Sportiv Suceava, prin intermediul profesorilor Adriana Zapraţan (diriginte clasa a IX-a A) şi Toma Silvia (diriginte clasa a IX-a F). După vizitarea muzeului, a avut loc prezentarea materialelor elevilor (colaje, portofolii, PPT).