Vizită la Muzeul Etnografic ,,Hanul Domnesc”

Elevii clasei a X-a A, însoțiți de d-na dirigintă Zaprațan Adriana au vizitat Muzeul Etnografic ,,Hanul Domnesc”, marcând astfel Ziua Educației. Activitatea a avut ca obiectiv cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor populare de la sf. sec al XVI-lea şi începutul sec. al XVII-lea. Elevii se informează din cărţi sau de pe net despre istoricul acestei clădiri, aflând astfel că, Hanul Domnesc este cea mai veche clădire civilă din municipiul Suceava. Odată ajunşi la muzeu, elevii primesc explicaţii de la d-na muzeograf. Hanul Domnesc a fost destinat găzduirii unor dregători străini, oaspeţi de seamă şi mari negustori.

Circuitul de vizitare trece prin camera de vânătoare, bucătărie, sala hanului. Aici sunt mese cu laiţe şi scaune, poliţă cu vase din ceramică, blidare, butoiaşe, etc. Pe masă sunt sfeşnice, străchini, linguri, fund de mămăligă. Această cameră este destinată servirii mesei. Inventarul camerei este completat cu textile de interior, ştergare de mână, ţesături de cânepă. Urmează apoi camera de odihnă cu mobilier specific, holul de intrare unde sunt expuse piese de harnaşament (şei, curele, hamuri) şi obiecte legate de transport şi vânătoare.
Interacţiunea dintre reconstituirea interioarelor specifice hanului şi prezenţa obiectelor de factură populară fac trecerea spre etajul clădirii unde sunt expuse toate genurile de artă populară din principalele zone etnografice ale judeţului.

În spaţiul de la intrare sunt expuse butoaie pentru băuturi şi pentru alimente, iar în pivniță este amenajată o cramă cu mese şi laiţe, cu obiecte din lemn şi ceramică.

Redactat: Prof. Zaprațan Adriana