”Să fim o zi actori”

Să învățăm prin joc pe baza metodelor playing CLIL

Încă din faza de proiectare a activităților din săptămâna care  își propune ”Să știi mai multe, să fii  mai bun!” m-am gândit că dacă putem fi o zi spectatori la Concursul de interpretare din cadrul Festivalului de Teatru pentru Copii și Tineret, ediția a X-a, putem fi măcar o zi și artiști. Și pentru că am făcut parte  din echipa Liceului cu Program Sportiv ce a vizat un proiect, „Playing CLIL”, coordonat la nivel internaţional de Zukunftsbau Berlin, în parteneriat, cu organizaţii din Germania, Marea Britanie, Gran Canaria şi Spania, un proiect european care a și-a propus introducerea unei metodologii inspirată de pedagogia jocului pentru modul CLIL de predare și care s-a adresat mai multor direcții educaționale: educația în școală, formare profesională, educația adulților, am considerat că este o oportunitate să aplic cele învățate.

Cursul urmat, pe care îl cataloghez ca ideal pentru cei care vor să se autodescopere, se adresează celor care  nu au avut poate niciodată ocazia să învețe, făcând în același timp alte activități: să joace teatru, să râdă și să se simtă bine, să sară, să danseze,  să imite o statuie sau mai știu eu ce altceva.

Am pornit de la premisa că prin metodele  Playing CLIL pot contribui la ceea ce înseamnă ”dezvoltare personală”, deoarece acestea  includ activități și experienţe care au scopul final de a îmbunătăți starea de conștientizare, de dezvoltare a talentelor și abilităților personale, de îmbunătățire a calității vieții și, nu în ultimul rând, de realizare a aspirațiilor și viselor personale. Așa că pe lângă obiectivele legate de cunoaşterea şi desfășurarea unor jocuri distractive, dezvoltarea de competenţe în organizarea timpului liber, apar ca obiective și următoarele aspecte:

 • Să permită celor implicați să învețe mai mult într-un context relaxant.
 • Să-i determine pe cei implicați să devină mai curajoși în a vorbi liber.
 • Să promoveze interacțiunea și colaborarea în clasă, grup
 • Să dezvolte încrederea în sine și abilitățile de a vorbi oral.
 • să genereze energie, entuziasm și motivație.
 • Să dezvolte maturitatea emoțională și capacitatea de a face față, atât eșecului, cât succesului.

Așa că am ales câteva jocuri de cunoaştere, comunicare, dar și de relaxare și de mișcare. Prin folosirea unui fond muzical s-a creat o ambiantă pozitivă în grup. Transformări, mima, improvizație, creativitatea. Acestea sunt doar câteva dintre multe elemente din arta dramatică la care au apelat elevii în rezolvarea sarcinilor jocurilor propuse. Pentru creșterea competitivității am propus clasei a X-a B, să desfășurăm în comun această activitate, lucru ce s-a dovedit a fi o idee bună.

Evaluarea nu a fost necesară, efectele fiind mai mult decât vizibile. Bună dispoziție prezentă permanent, era cea mai bună evaluare. Sunt convins că rezultatele acestor activități, chiar dacă nu sunt imediate, nu vor întârzia să apară, contribuind la dezvoltarea personală a fiecăruia:

 • Îmbunătățirea învățării.
 • Relații mai bune între elevi
 • Relații mai bune profesor-elev.
 • O motivare mai bună, o competiție amicală.
 • Creșterea încrederii în sine.
 • Cooperare afectivă mai bună între participanți.
 • Libertate sporită de manifestare a sentimentele, a dorinţele .
 • Manifestarea liberă a imaginaţiei, creativității, gândirii, logică, memoriei.
 • Capacitate sporită de gestionare a emoţiilor şi comportamentului
 • Capacitate sporită de a face față succesului și eșecului.

Redactat: Prof. Brîndușe Petru și prof. Macovei Bogdan