Proiectul Leonardo da Vinci

Proiectul Leonardo da Vinci 112/2010

”Training pentru formatori-Tehnici de lucru şi dezvoltare personală cu sportivii de performanţă”

În idea perfecţionării permanente a profesorilor din unitatea vocaţională LPS Suceava, una din modalităţile eficiente o regăsim în accesarea de fonduri prin proiecte de dezvoltare profesională tip LdV ale căror obiective generale sunt:

 • Dezvoltarea tehnicilor de predare/ invatare pentru toate persoanele implicate in educatie si formare profesionala
 • Dezvoltarea institutiilor, organizatiilor care furnizeaza/ faciliteaza accesul la educatie si formare profesionala
 • Incurajarea cooperarii europene in educatie si formare profesionala

Prima activitate de formare şi perfecţionare prin acest tip de proiecte a început în 2008 prin aplicarea proiectului LdV-VETPRO/NR.133/2008, „Dezvoltarea competenţelor metodice ale profesorilor de educaţie fizică” care a avut următoarele caracteristici:

 • Grup ţintă : profesori formatori- specialişti educaţie fizică
 • Număr beneficiari : 8
 • Date derulare proiect: 10.2008 – 30.06.2009
 • Perioada stagiului : 23.02.-9.03. 2009
 • Beneficiarii proiectului:leonardo_da_vinci_1_lps_suceava
  • Lucia Purice
  • Liliana Petrachi
  • Gianina Rusu
  • Petru Brînduşe
  • Iustin Tătărău
  • Bogdan Jelesneac
  • Eusebiu Ionescu
  • Ciprian Anton
  • Instituţia partener: