Programul „EURO 200″

Programul „EURO 200″ pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2020.

Până în data de 17 aprilie 2020 se primesc cereri pentru acordarea ajutorului de stat pentru achiziționarea unui calculator .

Cine poate beneficia ?

Vor putea beneficia elevii care provin dintr-o familie cu un venit BRUT lunar de maximum 250 de lei pe membru de familie conform HG 297/2018. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Cum se stabilește venitul brut lunar?

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

Ce acte am nevoie ?

În Legea 269/ 2004,  la articolul 3 este menționată documentația necesară dosarului. Restul documentelor se vor solicita ulterior datei de 22 aprilie 2020 conform calendarului MEC.

Unde trimit documentația?

Cererile vor fi trimise de către un părinte/ tutore legal sau de către elevul major pe adresa de e-mail a școlii lps.suceava@gmail.com , scanate sau fotografiate sau prin poștă (data limită a poștei 17 aprilie 2020).

Ce calculator pot sa-mi iau?

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor este stipulată în HG225/2020.

Când voi primi ajutorul?

Cei care vor depune cereri vor primi bonurile valorice în valoare de 200 de euro în perioada 27 iulie – 14 august 2020.

Vă rugăm să citiți cu atenție legislația !

  1. Cererea ,,Program Euro 200,, -word sau Cererea ,,Program Euro 200,,- pdf
  2. Legea 269/2004
  3. HG 1294/2004
  4. HG 297/2018
  5. HG 225/2020

Eventualele întrebări pot fi trimise pe adresa de e-mail lps.suceava@gmail.com (pentru a putea fi contactați, nu uitați să treceți și numărul de telefon) sau la doamnele / domnii învățători și diriginți.