Ocrotind natura, ocrotim lumea noastră

Această activitate îşi propune responsabilizarea elevilor în păstrarea unui mediu curat şi frumos, formarea unor atitudini active în ocrotirea naturii; asigurarea protecţiei şi conservării naturii în concordanţă cu cerinţele dezvoltării durabile.

Rezultatele activităţii:

  • înţelegerea relaţiei om – natură şi păstrarea biodiversității;
  • responsabilizarea elevilor faţă de viitorul planetei.