Lumea mea depinde de noi

Scop -pregătirea elevilor ca buni cetăţeni într-o lume mai bună, mai dreaptă. Acest lucru nu se poate realiza doar în orele arondate în curriculum, ci necesită efortul tuturor profesorilor şcolii, dar şi implicarea familiei şi a comunităţii locale.

Cunoaşterea şi formarea unor atitudini de respingere a tot ceea ce are efect negativ asupra societăţii contemporane şi formarea unei atitudini sănătoase necesare dezvoltării personalităţii elevului.
Abordarea problematicii egalităţii de şanse şi de gen printr-o analiză teoretică şi practică la nivel naţional şi european.

Studierea drepturilor prevăvute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 şi clasificarea acestora în funcţie de categoria din care face parte fiecare drept.