Înscrieri la handbal pentru clasa a IX-a

Catedra de handbal a Liceului cu Program Sportiv Suceava invită toți elevii pasionați de handbal să participe la admitetrea în clasa a IX-a, pentru anul școlar 2020-2021, specializarea instructor sportiv, secția handbal. }nscrierile au loc în perioada 2-5 iunie 2020 la LPS Suceava din Bulevardul George Enescu, nr. 26A, localitatea Suceava, județul Suceava  sau pot trimite un e-mail la adresa lps.suceava@gmail.com cu actele enumerate mai jos.

Admiterea se face în baza unui dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cerere tip înscriere de la secretariatul L.P.S. Suceava (descarcă aici) ;
 2. Anexa la fișa de înscriere, eliberată de unitatea școlară de proveniență a candidatului;
 3. Copie xerox a certificatului de naștere a candidatului;
 4. Copie xerox a cărții de identitate a candidatului;
 5. Aviz medical, cu specificația ”Apt medical pentru efort fizic / Clinic sănătos”, eliberată cu maxim 10 zile înainte de înscriere.
 6. Susținerea probelor practice au fost inlocuite cu :existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă selectată.
 • carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul)

SAU

 • adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);

SAU

 • adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);

 

 1. Adeverință de la unitatea de învățământ de proveniență, cu media generală la disciplina educație fizică din clasele V-VIII, calculată ca medie aritmetică, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina
 2. Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ.
 3. Un dosar de plastic.

Vă așteptăm!