Înscrieri clasa a IX-a la LPS Suceava – profil sportiv

Singurul liceu cu program sportiv din județul Suceava dă startul pentru admiterea în clasa a IX-a

Înscrierile au loc între 2 și 5 iunie 2020 .

Conducerea Liceului cu Program Sportiv Suceava a anunțat că în perioada 2 și 5 iunie 2020  au loc înscrierile pentru admiterea în clasa a IX-a, specializarea INSTRUCTOR SPORTIV (secțiile atletism, handbal, fotbal, lupte greco-romane, rugby, volei).

Prin urmare, cei care doresc să urmeze cursurile liceale la unitatea noastră școlară se pot înscrie începând de marți, 2 iunie până în data de 5 iunie, inclusiv la secretariatul liceului sau prin mijloace electronice de comunicare (lps.suceava@gmail.com).

Acte necesare pentru înscriere: 

 1. Cerere tip înscriere de la secretariatul L.P.S. Suceava sau descarcă aici ;
 2. Anexa la fișa de înscriere, eliberată de unitatea școlară de proveniență a candidatului;
 3. Copie xerox a certificatului de naștere a candidatului;
 4. Copie xerox a cărții de identitate a candidatului;
 5. Aviz medical, cu specificația ”Apt medical pentru efort fizic / Clinic sănătos”, eliberată cu maxim 10 zile înainte de înscriere.
 6. Susținerea probelor practice au fost inlocuite cu : existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă selectată.
 • carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);

SAU

 • adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);

SAU

 •  adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);

7. Adeverință de la unitatea de învățământ de proveniență, cu media generală la disciplina educație fizică din clasele V-VIII, calculată ca medie aritmetică, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina

8. Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ.

9. Un dosar de plastic.

Liceul cu Program Sportiv Suceava se află pe Bulevardul George Enescu, nr. 26A, localitatea Suceava, județul Suceava.

Cei care vor să afle mai multe detalii pot suna la numărul de telefon 0230.524.931 sau pot trimite un mail la adresa lps.suceava@gmail.com.

Program înscrieri la biroul amenajat în fața liceului:

 • Marți, 02.06.20209:00 – 18:00
 • Miercuri, 03.06.20209:00 – 18:00
 • Joi, 04.06.20209:00 – 18:00
 • Vineri, 04.06.20209:00 – 18:00

Vă așteptăm!