Conservare – Restaurare

Activitatea s-a desfăşurat în data de 19.04.2016 având o durată de 5 ore. Grupul ţintă : cei 31 de elevi ai clasei a IX-a A, partenerii implicaţi fiind Hanul Domnesc şi Casa Memorial “Simion Florea Marian” Suceava.

conservare_restaurare_lps_suceava_2Vizitarea acestor două obiective aparţinând patrimoniului naţional a avut ca obiective : dezvoltarea la elevi a dorinței de cunoaștere a culturii și civilizației române prin intermediul marelui etnograf și etnolog sucevean; clarificarea unor noţiuni precum cea de etnografie; descoperirea unor tehnici şi metode de conservare şi restaurare a obiectelor vechi; ameliorarea cunoștințelor legate de istoria orașului Suceava.

conservare_restaurare_lps_suceava_1Activitatea a vizat culegerea personală de date cu privire la etnografia zonei Sucevei, Hanul Domnesc din Suceava și personalitatea culturală a etnografului Simion Florea Marian, vizitarea Hanului Domnesc (ghidaj asigurat de către muzeu), precum şi vizitarea Casei Memoriale “Simion Florea Marian” (ghidaj asigurat de către muzeu), ambele vizite fiind urmate de scurte dezbateri. Ca materiale s-au folosit pliante, aparate foto, Internetul, iar rezultatele obţinute s-au materializat în portofolii şi fotografii. Modalităţile de evaluare a activităţii : organizarea unui concurs pe echipe (documentare, portofoliu), brainstormingul şi memorarea.

S-au urmărit : atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm) ; maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală, etc.) ; adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie, receptivitatea.  Coordonator : prof. dr. Mititiuc Sveica Loredana

Redactat: Prof. dr. Mititiuc Sveica Loredana