„Cercul vieţii. Viața văzută prin ochii tinerilor”

PROIECT COMENIUS

„Cercul vieţii. Viața văzută prin ochii tinerilor”

 • Grupul ţintă: elevi, cadre didactice, părinţi.
 • Durata proiectului: 3 ani (2002-2005);
 • Parteneri: Şcolile participante în primul an de derulare a proiectului (2002-2003):

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV C.S.S. SUCEAVA-ROMANIA

SMS BONVESIN DE LA RIVA – ITALY

AMMAN VALLEY COMPREHENSIVE SCHOOL- ŢARA GALILOR-şcoală coordonatoare

 • Şcolile participante în al doilea an  de derulare a proiectului (2003-2004) sunt:

NORDAL SKOLE – NORWAY

SMS BONVESIN DE LA RIVA – ITALY

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV C.S.S. SUCEAVA-ROMANIA-şcoală coordonatoare

 • Coordonator de proiect: LIDIA STĂRICĂ
 • Echipa de proiect:
 • ADINA IGNAT
 • TATIANA VÂNTUR
 • POPESCU CĂTĂLINA
 • CRISTINA LOHĂNEL
 • MARIANA LUPOAIE
 • LAURA SALCIUC
 • MARIA PAVELESCU
 • DANIEL OJOG
 • MARIA OLARU
 • CLASELE a IV-a A, a VI-a C şi a VII-a A
 • Obiective:
 • LICEUL CU PROGRAM SPORTIV C.S.S. SUCEAVA îşi propune să devină un important NOD de comunicare şi informare a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice despre proiectele COMENIUS;
 • Conceperea liceului ca un furnizor de servicii educaţionale în care elevul să fie implicat în construirea propriului traseu de învăţare;
 • Dezvoltarea personală a tinerilor prin cunoaşterea de sine şi a celorlalţi pornind de la integrarea propriei culturi în cadrul parteneriatului european.
 • Priorităţi:
 • Formarea unor elevi sănătoşi, bine instruiţi, cu simţ practic, capabili de a acţiona individual şi în echipă;
 • Pregătirea unui tineret în spiritul disciplinei, sporirii vocaţiei comunicării şi a integrării în U.E.;
 • Implementarea ideilor inovatoare în şcoală.