Eşti aici
Acasă > C.E.A.C.

ceac_descriere_lps_suceava

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este alcătuită din șapte membri: un coordonator desemnat de conducerea şcolii, doi reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi, în urma propunerilor, prin vot, de Consiliul profesoral, reprezentantul sindicatului, un reprezentant al părinţilor, desemnat în cadrul şedinţei cu părinţii pe şcoală, un reprezentant al elevilor, ales prin vot secret de către Consiliul Școlar al Elevilor și un reprezentant al Consiliului Local, desemnat de acesta.

Comisia are ca atribuții elaborarea şi aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de organismul de conducere, elaborarea unui raport anual privind calitatea serviciilor educaţionale, realizarea unor sondaje de investigare a opţiunilor elevilor și părinților privind calitatea serviciilor educaţionale, elaborarea propriei baze de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară. Culegerea datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face prin chestionarea directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinţilor, prin observare a activităţilor efectuate, prin analiza documentelor şcolare şi de proiectare, prin chestionarea cadrelor didactice.

Redactat: Prof. Ciubotariu Alina – Raluca

Top