,,Bucovina – natură și literatură’’

În cadrul proiectului ,,Bucovina – natură și literatură’’ încheiat între Muzeul de Științe ale Naturii și Liceul cu Program Sportiv  Suceava, s-a desfășurat în data de 21 martie 2017, activitatea ,,Rezervațiile naturale din Bucovina’’, cu participarea elevilor din clasele a IX-a A și a IX-a F.

La baza proiectului de parteneriat stau obiective ca: stimularea dorinței de a obține informații din alte surse decât cele utilizate în școală; înţelegerea interdependenţei formelor de viaţă, în cadrul lanţurilor trofice; vizionarea colecţiilor muzeului, în special al celor ce cuprind exemplare din flora şi fauna locală.

bucovina_natura_si_literatura_lps_suceava_2017_1

Doamna muzeograf Mihaela Flutur a încercat să sensibilizeze elevii, enumerând rezervațiile naturale din Bucovina și subliniind importanța protecţiei şi conservării mediului. La rândul lor, elevii au prezentat planșe și power-pointuri cu rezervațiile naturale și cu pădurile din România.

bucovina_natura_si_literatura_lps_suceava_2017_2              În continuare au fost vizitate sălile muzeului, fiind prezentate dioramele: „Turmă de mistreți”, „Ursul brun din Bucovina”, „Boncănitul cerbilor”, „Haită de lupi – iarna”, ,,Cocoșul de munte” etc.

Activitatea,  care a coincis și cu ,,Ziua Internațională a Pădurilor’’, a fost coordonată de doamnele profesoare Silvia Toma și Adriana Zaprațan.

          Redactat: Prof. Zaprațan Adriana