Anunț concurs muncitor II

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA,  organizează în data de 7.06.2017, ora 10:00, concurs pentru :

 • 1 post de muncitor II pe perioadă determinată
 • Înscrierile se fac la secretariatul liceului, de luni până vineri între orele 8:00-15:00, până în data de 6.06.2017

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 • cerere;
 • copie xerox C.I.
 • copie xerox după actele de studii;
 • copii xerox după actele de stare civilă;
 • carnet de muncă în original sau copie, Revisal
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că sunteţi apt(ă) de muncă;
 • certificat de calificare
 • toate aceste acte vor fi puse intr-un dosar

Candidaţii vor susţine:

 • o probă practică;
 • interviu.