Anunț privind contestațiile

În atenția candidaților, Contestațiile se depun la sala comisiei după urmatorul program: 2 septembrie 2020 între orele 14.00-20.00 Pentru depunerea contestațiilor candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate si o copie a Cărții de Identiate pentru fiecare probă la care contesta rezultatul. Conform legislatiei in vigoare contestatile însoțite de o copie a

Programului Naţional,, Şcoala de acasă”

Informare privind aplicarea Programului Naţional,, Şcoala de acasă” În atenţia elevilor şi părinţilor Prin Ordinul nr. 4738/ 27.07.2020, Ministerul Educaţiei şi Cercetării vine în sprijinul elevilor înasigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor de învăţare online, prin asigurarea dedispozitive în mod gratuit, cu titlul de împrumut, în urma semnării unui contract