LPS Suceava își așteaptă viitorii sportivi

Liceul cu Program Sportiv Suceava începe procesul de înscriere și examinare pentru viitoarele clase a IX-a, profil vocațional, la disciplinile sportive atletism, fotbal, handbal, lupte greco-romane, rugby și volei.
Înscrierile vor avea loc în zilele de luni și marți, 14 și 15 mai 2018, la secretariatul unității școlare unde candidații trebuie să se prezinte cu următoarele documente:

  • Anexa la fișa de înscriere pentru probele de aptitudini (eliberată de școala de proveniență);
  • Carte de identitate sau certificat de naștere în original și copie;
  • Adeverință medicală cu specificația: “apt pentru efort fizic și nu are boli cronice”;
  • Dosar plic.

Susținerea probelor de aptitudini se vor desfășura în perioada 16-18 mai 2018, ziua exactă și ora de desfășurare pentru fiecare disciplină sportivă se va anunța în momentul înscrierii candidaților.
Rezultatele la probele de aptitudini urmează să fie afișate în data de 25 mai 2018 atât la sediul unității școlare cât și pe pagina de web, www.lpssuceava.ro.

  1. Metodologia de organizare a admiterii în clasa a IX-a – valabilă din 2011
  2. Ordinul și calendarul admiterii 2018
  3. Probele de aptitudini  (Anexa 3 a Ordinul ministrului educației naționale nr. 4432/2014)

Vă așteptăm cu drag!
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA
B-dul G. Enescu nr. 26 A cod 720232
Tel 0230/524931 Fax 0230/524901
lps.suceava@gmail.ro www.lpssuceava.ro