RESPECTUL DE SINE. RESPECTUL CELORLALTI

SCOPUL ACTIVITATII:

  • Informarea elevilor cu privire la importnața respectului reciproc la clasă și în afara ei

OBIECTIVE:

  • Conștientizarea problemelor legate de respect/lipsa de respect
  • Înțelegerea rolului/importanței respectului
  • Clarificarea termenilor ce țin de respect (imagine de sine, stima de sine, încrederea în sine)
  • Sensibilizarea elevilor lvis a vis de situațiile în care există lipsă de respect
  • Conștientizarea modului în care suntem percepuți de oameni prin acțiunile noastre

ACTIUNI:

  • materiale inormative depsre „Oameni respectabili”; semniicația și valoarea respectului
  • realizarea de afișe, luturași, desene despre modurile în care ne arătăm respectul
  • realizarea de mesaje pentru câștigarea respctului

Prof. Cîmpanu Mihaela