Ziua Educației – Pași spre bibliotecă

Pași spre bibliotecă” este denumirea activității desfășurate la clasele a IX-a A și a XII-a C, de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, coordonate de profesorii diriginți Popescu Agnes-Monica și Moșuc Vasile, cu prilejul celebrării Zilei Educației și a constat în vizitarea Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera”.

Ziua Mondială a Educației se sărbătorește în întreaga lume. Și în România, membră UNESCO din 1956, ziua de 5 octombrie este destinată aprecierii cadrelor didactice, din 1994. Cum o educație de calitate este cheia reușitei profesionale, activitatea desfășurată la nivelul celor două clase și-a propus să-i apropie pe elevi de bibliotecă, de cărți, de sursele de documentare și informare.
Activitatea este inclusă în proiectul „Poveștile prind viață”, derulat la nivelul întregii școli și își propune să promoveze lectura în rândul elevilor. Scopul principal al activității a constat în conştientizarea importanţei pe care o au cărțile în dezvoltarea personalităţii adolescenților, iar printre obiective se numără: promovarea şi stimularea interesului elevilor pentru lumea cărţilor, formarea gustului estetic și a unor deprinderi de exprimare orală, dezvoltarea unor abilități de comunicare interpersonală, de socializare etc

Elevii au fost ghidați de d-na Niculică Alis, șef al biroului de informare bibligrafică, Fond Bucovina, care le-a prezentat istoricul instituției bibliotecii sucevene, apoi secțiile acesteia (sala de lectură, sala de periodice, secțiile pentru copii, adulți și adolescenți, secția de arte și secția Fond Bucovina), modalitățile de împrumut etc., oferindu-le elevilor o gamă variată de modalități de petrecere a timpului liber. Activitaatea s-a încheiat cu o dezbatere asupra diverselor sisteme de învățământ, din țări diferite, unii elevi relatând din experiență proprie, trecând prin școli din Moldova, Ucraina, Italia.

Finalităţile activităţii au constat în stimularea gândirii critice, încurajarea exprimării sentimentelor, promovarea surselor de documentare, de informare, a instituției bibliotecii, în general, în rândurile elevilor, socializarea cu ceilalţi colegi etc. Elevii și-au exprimat dorința de a mai participa și la alte activități desfășurate în cadrul instituției.

Redactat de prof. Popescu Agnes-Monica