Proiectul „Express yourself”

Proiectul „Express yourself” a început la 1 septembrie 2015 şi se va încheia în august 2017, având drept obiective „promovarea cetăţeniei active, dezvoltarea competenţelor de bază şi transversale folosind metode active, folosirea tehnologiei informatice în învăţarea la adolescenţi”. În fiecare ţară parteneră vor avea loc activităţi care vor folosi arta