„Cercul vieţii. Viața văzută prin ochii tinerilor”

PROIECT COMENIUS „Cercul vieţii. Viața văzută prin ochii tinerilor” Grupul ţintă: elevi, cadre didactice, părinţi. Durata proiectului: 3 ani (2002-2005); Parteneri: Şcolile participante în primul an de derulare a proiectului (2002-2003): LICEUL CU PROGRAM SPORTIV C.S.S. SUCEAVA-ROMANIA SMS BONVESIN DE LA RIVA – ITALY AMMAN VALLEY COMPREHENSIVE SCHOOL- ŢARA GALILOR-şcoală coordonatoare Şcolile participante în al